Vetlanda friskola

Om oss

Att få välja skola är alla föräldrars eget val. Vi är en friskola som följer läroplanen, har engagerade lärare och sätter stort fokus på eleven. Läs nedan och fånga vårt DNA som vi strävar efter att uppnå som skola.


Tro – I Vetlanda friskola är det okej att tro! Vi tror nämligen på våra elever och gör allt vi kan för att de
ska tro på sig själva och sina unika möjligheter! Dessutom bygger vi hela vår skola på en kristen värdegrund, något som genomsyrar hela vår verksamhet med värme och kärlek. Utifrån den värdegrunden tar vi oss an livets stora frågor och uppmuntrar eleverna att kritiskt granska och
fundera självständigt.


Hopp – I Vetlanda friskola förmedlar vi hopp. Allt för många ungdomar i vårt samhälle upplever hopplöshet av olika orsaker. Utifrån vår tro på varje elevs unika begåvning arbetar vi systematiskt för att komma vidare, vi skapar hopp för framtiden. Vi är tydliga med vad vi har för förväntningar på varandra, vilket leder till tydliga roller för föräldrar, elever och personal – tillsammans lyckas vi!


Kärlek – I Vetlanda friskola bygger vi vår verksamhet på kärlek. Ingen kan lära sig något om man är i en miljö där man känner sig osäker och otrygg. Ett av människans mest grundläggande behov är att vara sedd och uppskattad för den man är.
Därför är närheten och gemenskapen mellan elever och personal i fokus. Vi tror på att små grupper och hög lärartäthet leder till att eleven känner sig sedd och älskad.