Vetlanda friskola

Röster om oss

Jag upplever att jag hade en mycket bra skolgång som skapade goda förutsättningar för mig att vara mig själv och utvecklas som människa. Inte minst inspirerades jag av lärare på Vetlanda friskola att själv utbilda mig till lärare.
- Sarah Sörsäter, fd elev

Vår äldsta son går på Vetlanda Friskola där han trivs bra och vi är mycket nöjda, så när det är dags för lillebror blir valet enkelt.
- Mattias & Vanessa Johansson, föräldrar

På Vetlanda friskola ser man varje elevs individuella behov och hjälper dem att utvecklas där de är. Sen uppskattar vi att de varje dag får god mat som lagas på plats.
- Stefan & Cherstin Hellman, föräldrar

Eftersom Vetlanda friskola är en mindre skola så har lärarna mer tid för varje elev och vi uppskattar att det är ett lugnt arbetsklimat.
- Anette Albinsson, förälder